Om föreningen

Bostadrättsförening

Malmöhus 7

Om föreningen 

 

Brf Malmohus 7 bildades 1955 och äger fastigheten Hästhoven 8 i Malmö
vilken består av 9 huskroppar med totalt 19 trapphus och 187 lägenheter, bostadsrätter fördelat på


33 ettor,

124 tvåor,

28 treor och

2 fyror samt 8 lokaler med hyresrätt.

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Föreningens nio hus finns på tre olika gatuadresser; 
Jägersrovägen 8, 10, 12, 16 och 18

Botildenborgsgatan 9, 11 och 13 samt Poppelgatan 28


Fastighetskontorets post- och besöksadress:

Jägersrovägen 18 C 1/2 trn

 

Förvaltning

Föreningen anlitar Riksbyggen som ekonomisk förvaltare.

Beslut om framtida avgiftsändringar tas i regel under höstens budgetmöten och börjar i regel gälla i januari året därpå. Januari 2021 höjs grundavgiften med 3 %. Kan komma att ändras.


Hemförsäkring

Varje medlem är skyldig att ha hemförsäkring.
Föreningen har tecknat bostadsrättstilläggsförsäkring (ingår i avgiften) för fastighetens byggnader, gemensamma ytor och utemiljö.

  

Internet och Kabel-TV

Fiber-LAN från juli 2020 är Bahnhof ny internetleverantör, Hastighet 1000/1000Mbit (ingår i månadsavgiften).


Källare och vindsförråd

Varje lägenhet har ett källarförråd eller ett vindsförråd.

Dessa ska vara tömda vid överlåtelse.
Det är dock köparens eget ansvar att se till att förråd är tömda innan tillträde. Föreningen bistår inte med hjälp om köpare mot förmodan
brustit i sitt ansvar att undersöka detta.
Förråd, oavsett om de används eller inte, måste vara låsta.

 

OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll)

Utförs i fastigheten vart 6:e år, utfört hösten 2019.

 

Statuskontroll

 

Taggar/nyckelbrickor

Varje medlem har kvitterat taggar i samband med överlåtelse.
Dessa fungerar som nycklar till utvändiga källardörrar, tvättstugedörrar,
grindar och portar. De fungerar också som bokningsnyckel
för tvättstugebokning (se Tvättstugebokning).

 

Tvättstugebokning

Sker direkt på bokningstavla i källare med tagg,

I dagsläget fungerar inte inloggning med mobil.


För mäklare 
Dokument: 

Energideklaration 2019 del 1

Energideklaration 2019 del  2


Stadgar


Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016


Överlåtelse

Vänligen använd endast den överlåtelseblankett som finns att ladda ned på

https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/blanketter/

Överlåtelsehandlingar skickas till Riksbyggen:

Riksbyggen, Box 540, 721 09 Västerås

 

Föreningen debiterar köparen en överlåtelseavgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp. Skicka in ansökan i god tid. Styrelsen behöver 2-4 veckor för handläggning. Inflyttning får inte ske innan godkänt beslut. Föreningen tillåter inte delägarskap på mindre än 10% eller juridisk person som ägare. Principen är att ägare/delägare som beviljas medlemskap ska avse att bo i lägenheten. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera