Om föreningen

Om föreningen 

 

Brf Malmohus 7 bildades 1955 och äger fastigheten Hästhoven 8 i Malmö
vilken består av 9 huskroppar med totalt 19 trapphus och 187 lägenheter, bostadsrätter fördelat på


33 ettor,

124 tvåor,

28 treor och

2 fyror

samt 12 lokaler med hyresrätt.

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Föreningens nio hus finns på tre olika gatuadresser; 
Jägersrovägen 8, 10, 12, 16 och 18

Botildenborgsgatan 9, 11 och 13 

Poppelgatan 28


Fastighetskontorets post- och besöksadress:

Jägersrovägen 18 C 1/2 trn


Två innergårdar 

Bild Innergård Jägersrovägen 16, 18 Poppelgatan 28 och Botildenborgsvägen 13


 Bild: Innergård vid Jägersrovägen 8, 10 och 12 samt Botildenborgsvägen 9


Förvaltning:

Föreningen anlitar Riksbyggen som ekonomisk förvaltare.

Beslut om framtida avgiftsändringar tas i regel under höstens budgetmöten och börjar i regel gälla i januari året därpå. Januari 2024 höjdes grundavgiften med 12%.


Hemförsäkring:

Varje medlem är skyldig att ha hemförsäkring.
Föreningen har tecknat bostadsrättstilläggsförsäkring (ingår i avgiften) för fastighetens byggnader, gemensamma ytor och utemiljö.

  

Internet och Kabel-TV:

Fiber-LAN från juli 2020 är Bahnhof ny internetleverantör, Hastighet upp till 1000/1000Mbit (ingår i månadsavgiften).


Källare och vindsförråd:

Varje lägenhet har ett källarförråd eller ett vindsförråd. Dessa ska vara tömda vid överlåtelse.
Det är dock köparens eget ansvar att se till att förråd är tömda innan tillträde. Föreningen bistår inte med hjälp om köpare mot förmodan brustit i sitt ansvar att undersöka detta.
Förråd, oavsett om de används eller inte, måste vara låsta.

 

OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll):

Utförs i fastigheten vart 6:e år, utfört hösten 2019.

 

Statuskontroll

 

Taggar/nyckelbrickor:

Varje medlem har kvitterat taggar i samband med överlåtelse.
Dessa fungerar som nycklar till utvändiga källardörrar, tvättstugedörrar, grindar och portar. De fungerar också som bokningsnyckel för tvättstugebokning (se Tvättstugebokning).

 

Tvättstugebokning:

Sker direkt på bokningstavla i källare med tagg eller online på denna länk.För mäklare:


Dokument: 

Energideklaration 2019 del 1

Energideklaration 2019 del  2


Stadgar


Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016


Överlåtelse

Vänligen använd endast den överlåtelseblankett som finns att ladda ned på

https://www.riksbyggen.se/kundtjanst/blanketter/

Överlåtelsehandlingar skickas till Riksbyggen:

Riksbyggen, Box 540, 721 09 Västerås

 

Föreningen debiterar köparen en överlåtelseavgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp. Skicka in ansökan i god tid. Styrelsen behöver 2-4 veckor för handläggning. Inflyttning får inte ske innan godkänt beslut. Föreningen tillåter inte delägarskap på mindre än 10% eller juridisk person som ägare. Principen är att ägare/delägare som beviljas medlemskap ska avse att bo i lägenheten.