KontaktAtt bo i bostadsrätt


Att bo i bostadsrätt innebär inte att man har köpt en lägenhet på samma sätt som man köper t.ex ett hus.


Det du har köpt är en andel i bostadsrättsföreningen som motsvarar den lägenhet du då har rätt att nyttja.


Bostadsrättsföreningen äger huset med lägenheter och lokaler och ansvarar också för skötsel och underhåll, förutom det underhåll som bostadsrättshavaren själv ansvarar för.


Uppdelningen av ansvar finns beskrivet i föreningens stadgar. Medlem blir en genom att köpa (nyttjanderätten till) en lägenhet under förutsättning att föreningen godkänner medlemskapet.


Maline Andersson, Ordförande

Bertil Olsson, Vice ordförande

Malin Camara Björck, Ledamot

Nour Mohamad, Ledamot

Leman Ali, Ledamot

Arianit Gashi, Ledamot

Mattias Kärfve, Ekonom (Riksbyggen)

Suppleanter:

Amela Kastrat, Fikri Sahini och Angelica Colak


Styrelsen nås via mail styrelsen@brfmalmohus7.se

eller via brev i fastighetskontorets brevlåda.


  

   Kontakt Brf Malmöhus 7

   
   Organisations nummer:
746000-8126

 

    Faktura adress:                 RBF Malmöhus 7
                                                 Fack 97817654     R 879
                                                 106 37 Stockholm
:                               

    Fastighetsskötare:           mån - fre  kl 08 - 12 
                                                 Mobil:0703 44 02 52

     Felanmälan:                       mån - fre kl 08 -16
                                                    Mobil: 0703 44 02 52
     Styrelsen E-Post               
styrelsen@brfmalmohus7.se