För boende

Om föreningen för medlem

 

Förvaltning

Föreningen anlitar Riksbyggen som ekonomisk förvaltare. Beslut om framtida avgiftsändringar tas i regel under höstens budgetmöten och börjar i regel gälla i januari året därpå. Januari 2023 höjdes grundavgiften med 10%. 

 

Parkering

Föreningen har 15 parkeringsplatser och sju garage. Separat kö finns. För information om parkeringsregler, klicka här.

Det finns möjlighet parkera fritt på Botildenborgsvägen och Poppelgatan. 

  

Passage: tagg och porttelefon finns till entre-, tvättstugedörrar och grindar

Var rädd om taggar för din egen och andras säkerhet. Ny tagg om du tappar eller en tagg går sönder beställer du ny genom att kontakta styrelsen styrelsen@brfmalmohus7.se
eller lägga brev med ditt lägenhetsnummer (tresiffriga) och dina kontaktuppgifter i postlåda vid expedition Jägersrovägen 18 C 1/2 trn.


Brandvarnare

Varje lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Denna ska finnas i lägenheten vid försäljning och medlemmen ansvarar för att den fungerar.

 

El

Föreningen har gemensam el/IMD. Medlemmarna debiteras månadssvis (via månadsavin)
och betalar för egen faktiska förbrukning.

 

Hemförsäkring

Varje medlem är skyldig att ha hemförsäkring. Föreningen har tecknat bostadsrättstilläggsförsäkring för fastighetens byggnader och utemiljö, s.k. Gemensamt bostadsrättstillägg via RBförsäkring/proinova (ingår i avgiften).

  

Internet och Kabel-TV

Fiber-LAN från Bahnhof, ny internetleverantör sedan 2020, Hastighet 1000/1000Mbit (ingår i månadsavgiften).

Källare och vindsförråd

Varje lägenhet har ett vinds- eller källarförråd samt ett matförråd

Dessa ska vara tömda vid överlåtelse.
Det är dock köparens eget ansvar att se till att förråd är tömda
innan tillträde.
Föreningen bistår inte med hjälp om köpare mot förmodan
brustit i sitt ansvar att undersöka detta.
Förråd, oavsett om de används eller inte, måste vara låsta.

 

Nycklar

Till varje lägenhet hör 3 nycklar till källare, vind och matförråd och 3 taggar, vilka går till entredörren, tvättstugor och grindar.

Lås och nycklar till lägenhetsdörren är medlemmens eget ansvar.

 

OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll)

Utförs i fastigheternas i bostadsrätter, som alla har självdrag, vart 6:e år. Utfört senast 2019.
Inte tillåtet att koppla elektriskt fläkt eller bygga för ventilationskanaler.
Obs det måste finnas öppningsbar lucka för luftintag i sovrum. Får inte vara övermålad!


Statuskontroll

Utförs i samtliga lägenheter och handar om kontroll av elsäkerhet,
brandvarnarfunktion och ventilation.
Kontroll av eventuella ombyggnader med förändring av vatten
och avlopps rördragning gjorts eller radiatorer bytts ut.  

 

Taggar/nyckelbrickor

Varje medlem har kvitterat taggar i samband med överlåtelse.
Dessa fungerar som nycklar till utvändiga källardörrar, tvättstugedörrar,
grindar och entredörr..
De fungerar också som bokningsnyckel för tvättstugebokning . 

 

Tvättstugebokning

Sker direkt på bokningstavla i källare med tagg, alternativt via webbläsare på denna länk.


Bokningscentraler till tvättstugor finns i källar Botildenborgsvägen 13 A, Botildenborgsvägen 9 B samt Jägersrovägen 8 A,


Ventilation och värme
Att täta dragiga fönster och dörrar är bostadsrättsinehavarens/medlemens ansvar. Var rädd om värmen den kyliga årstiden och tänk på att vädra kort, räcker med 5 – 10 minuter, då hinner inte väggar och inredning kylas ner. Fäll ner persienner eller rullgardiner under vinternätterna. Det minskar värmeutstrålningen. Ställ inte möbler för nära radiatorerna (elementen). En stor del av den värme vi får från radiatorerna är strålningsvärme.
Tänk på att en dryg femtedel av avgiften (hyran) är våra kostnader för värmen.

 

Överlåtelse

Föreningen debiterar köparen en överlåtelseavgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp. Styrelsen behöver 2-4 veckor för handläggning av ansökan.
Inflyttning får inte ske innan godkänt beslut och tillträdesdatum..
Föreningen tillåter inte delägarskap på mindre än 10%.
Principen är att ägare/delägare som beviljas medlemskap (endast fysisk person)
ska avse att bo i lägenheten. 

________________________

 

Andrahandsuthyrning 
Du som medlem kan ha rätt att hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand,
men det krävs ett tillstånd från föreningen.

Om du inte anmäler men ändå låter någon annan bo i bostadsrättslägenhet
räknas det som olovlig uthyrning och kan leda till att rätten till medlemskap och bostaden förverkas.
Vid lovlig uthyrning utgår en avgift på 10% av aktuellt prisbasbelopp.

Gränsdragning/skillnad inneboende och andrahandsuthyrning


För att ansöka om andrahandsuthyrning:

https://mitt.riksbyggen.se/ -> "Min bostad" -> "Hyr ut i andra hand"


Fyll i digital ansökan och skicka in för hantering. När styrelsen har hanterat din ansökan ås kommer besked på epost.


Tidigare utfört underhåll


2007 Takrenovering

2013  Värmeanläggning EB metoden

2014  Markytor


2017  Stambyte

2017  Samtliga badrum renoverades

2017  Gemensam El/IMD


2020 Ny värmeanläggning och nya ventiler radiator- och varmvatten

2020 MSB - kontroll samtliga skyddsrum

2020 Byte internetleverantör till Bahnhof


2021 Nya termostater och injustering av värmecirkulationen

2022 Nytt Passage- och bokningssystem
2022 Uppdaterad UC - värmeväxlare, expansionskärl, avgasare m. magnetfälla